NOTICIAS

 • Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak

  "Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak"

 • Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak

  "Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak"

 • Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak

  "Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak"

 • Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak

  "Talleres Escuela de Valores / Balio eskolako Tailerrak"

TALLERES ESCUELA DE VALORES

Fecha: 3 y 4 de julio

La asociación Europa Epsilon, en colaboración con el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, ha impartido durante los primeros días de julio en el centro de menores Bizgarri de Urduliz, unos talleres bajo el título “Masculinidades diversas”, donde los chicos que han asistido, han hablado y reflexionado sobre diversos temas relacionados con la forma en que se relacionan con el sexo opuesto en los espacios lúdicos y de ocio. Tratar estos temas con chicos extranjeros cuyas edades oscilaban entre 14 y 17 años, es muy importante y necesario, ya que es la edad en la que empiezan a salir y a relacionarse con su entorno y con chicas en diversos ámbitos de fiesta y diversión. Uno de los objetivos que se buscaba con la impartición de estos talleres era darles pautas de comportamientos respetables y buenos hábitos a la hora de entablar conversación con las chicas de su entorno. Realizar este tipo de talleres con menores extranjeros es de vital importancia, ya que muchos por sus lugares de procedencia (Argelia, Marruecos, Túnez…) no ven al sexo opuesto como un igual, con sus mismos derechos y deberes.

Inculcarles conductas respetuosas con las chicas, tratar al otro como un igual, potenciando el respeto mutuo en sus relaciones con las chicas de su misma edad, incidir sobre la necesidad de mantener relaciones sanas desde un plano de igualdad, independientemente de cuál sea su sexo, fueron varios de las temáticas que se trataron con ellos y los objetivos que se buscaron con la impartición de estos talleres.

Durante los días que se realizaron estos talleres se llevaron a cabo dos dinámicas: Los dados y el termómetro de buenas prácticas y comportamiento social. En la primera dinámica cada uno de los chavales debía lanzar el dado al centro de la sala y en función del número que saliera, las dos monitoras encargadas de impartir este taller, les hacía una pregunta diferente, siempre relacionada con su forma de relacionarse con las chicas en diferentes situaciones cotidianas. Sus respuestas se apuntaban en una pizarra, y después de que todos los chicos hubieran pasado por la rueda de preguntas un par de veces, esas respuestas que ellos mismos habían dado, se colocaba en un termómetro de papel que se había puesto en el suelo donde 0 era el comportamiento de mayor igualdad entre ambos sexos, y 100 el comportamiento más machista respecto a las mujeres.


BALIO ESKOLAKO TAILERRAK

Data: 2023ko uztailak 3 eta 4

Europa Epsilon elkarteak, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailarekin lankidetzan, "Maskulinitate anitzak" izeneko tailerrak eman zituen Urdulizko Bizgarri adingabeen zentroan, uztaileko lehen egunetan, hain zuzen ere, uztailaren 3an eta 4an. Tailer horietan, bertaratutako mutilek jolas- eta aisialdi-guneetan emakumeekin erlazionatzeko moduarekin lotutako hainbat gairi buruz hitz eta hausnartu zuten.

Gai horiek 14 eta 17 urte bitarteko mutil atzerritarrekin jorratzea oso garrantzitsua eta beharrezkoa da, izan ere, adin horretan hasten baitira bere kabuz ateratzen eta beren ingurunearekin eta neskekin harremanak izaten, jai- eta dibertimendu-esparru desberdinetan.

Tailer horien bidez, lortu nahi zena portaera errespetagarrien eta ohitura onen jarraibideak ematea inguruko neskekin hitz egiterakoan da. Horrelako tailerrak adingabe atzerritarrekin egiteak berebiziko garrantzia du; izan ere, askok, jatorrizko lekuagatik (Aljeria, Maroko, Tunisia...), ez dute beste sexua berdintzat hartzen, beren eskubide eta betebehar berberekin.

Neskekiko errespetuzko jokabideak irakastea, bestea berdintzat hartzea, adin bereko neskekiko harremanetan elkarrekiko errespetua sustatzea, harreman osasuntsuak izateko premian eragitea, sexua edozein dela ere kontuan izanda. Hauk izan ziren, haiekin landu ziren gaietako batzuk, baita tailer horiek ematean lortu nahi ziren helburuak ere.

Tailer horiek egin ziren egunetan, bi dinamika gauzatu ziren: dadoak eta jardunbide egokien eta portaera sozialaren termometroa. Lehenengo dinamikan, neska-mutil bakoitzak dadoa aretoaren erdigunera bidali behar zuen, eta ateratzen zen kopuruaren arabera, tailer hau ematen zuten bi begiraleek galdera desberdin bat egiten zieten, betiere neskekin eguneroko egoera desberdinetan harremanetan jartzeko moduarekin lotuta. Bere erantzunak arbel batean apuntatzen ziren, eta mutil guztiak galdera-gurpiletik pare bat aldiz pasa ondoren, beraiek emandako erantzun horiek lurrean jarritako paperezko termometro batean jartzen ziren, non 0 zen bi sexuen arteko berdintasunik handieneko portaera, eta 100 emakumeekiko portaera matxistena.